دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
درباره محصول- نگارش:
 
 دانشجویان محترم  با نام کاربری، شماره کد ملی و رمز عبور، شماره دانشجویی وارد شوند. 

 دانشجویان اتباع خارجی با نام کاربری، شماره خانوار  و رمز عبور، شماره دانشجویی وارد سامانه شوند.
لطفا جهت امنیت بیستر  رمز عبور خود را تغییر دهید.

مدت زمان امتحان در بالای سربرگ آزمون نمایش داده می شود.

دانشجویان دوره کاردانی بهورزی: لطفا برای نام کاربری و رمز عبور از شماره ملی خود استفاده فرمایید و بعد از ورود ان را تغییر دهید..